De Alphoorn

Alphoorn, een typisch instrument

De alphoorn, een zeer oud en moeilijk te bespelen instrument, geldt als het nationale symbool van Zwitserland. De klank ervan is helder, ver dragend (8 Km) en toch kan er zacht op geblazen worden. Dr. C. D. Vignau onderzocht de herkomst en het gebruik van de alpenhoorn. Onlangs promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam.
Onder lees verder kunt u het artikel bekijken.

Lees verder >>>Toonvorming
De tonen van de alphoorn zijn mooi en rustgevend en regelmatig wordt ook thuis in de bossen van Rijssen geoefend.
Alleen door regelmatig te oefenen kun je dit instrument bespelen want je hebt geen ventielen of gaatjes en daarom moet elke toon met lipspanning gevormd worden en vereist het geheel een enorme concentratie.

De Midwinterhoorn
Midwinter, middenwinter ofwel mirreweenter is de aanduiding voor de periode rond  de Kerstdagen.
Van oudsher was de tijd rond de jaarwisseling met zijn lange, donkere en koude nachten een tijd waarin de bevolking bevreesd was voor geesten en andere kwade elementen.
Zoals door middel van het vuurwerk werd getracht de geesten te verjagen, zo trachte men ook door middel van het blazen van de hoorn de ijzige duistere stilte die boven de akkers hing te verbreken en demonen te verjagen.

De midwinterhoorn is niet gestemd waardoor het tegelijk blazen bijna onmogelijk is.

Ook werd de hoorn wel gebruikt door stropers en smokkelaars om elkaar te waarschuwen voor naderend gevaar.
Bij droog vriezend weer en gunstige windrichting zijn de tonen van een midwinterhoorn tot kilometers in de omtrek te horen en als alarminstrument is de hoorn dan ook zeer voor de hand liggend.

Er waren echter verordeningen die het blazen buiten bepaalde periodes om verboden.
Heden ten dage worden deze regels nog steeds geaccepteerd en wordt over het algemeen geblazen vanaf 30 november (St. Andries) tot en met drie koningen (adventstijd).